KURUMSAL

KURUMSAL

Değerlerimiz

Davranışlarımızı, kararlarımızı ve hizmet amaçlarımızı yönlendiren ortak ve temel değerlerimiz;

 • Dürüstlük
 • Cesaret
 • Yaratıcılık
 • Sorumluluk
 • Test edebilirlik
 • Ehliyet
 • Azim ve dayanıklılık
 • Mükemmeliyet
 • Hesap verilebilirlik
 • Adalet
 • Fedakârlık
 • Şeffaflık
 • Karşılıklı saygı ve sevgi
 • Çalışanlarımızın mutluluğu

 

Davranışlarımızı, kararlarımızı ve hizmet amaçlarımızı yönlendiren ortak ve temel değerlerimize yön veren köşetaşlarımız ise;

 • İyi ahlak sahibi olma
 • Erdemli olma
 • Yardımlaşma
 • Meslek sevgisi
 • Açıklık
 • Rasyonellik
 • Sır saklama
 • Tavır ve hareket
 • Vazife bilinci
 • Esneklik
 • Emek ve fikir birliği
 • Dayanışma ve işbirliği
 • Aidiyet duygusunu pekiştirme